« Grįžti

Kas apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą pelno mokestį nuo dividendų, gautų iš užsienio vienetų?

Atnaujinimo data: 2015-03-14
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.2] Pelno mokestis nuo dividendų (33 str.)
Registracijos numeris   KD-5161

Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą.

Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo gauti, dešimtos dienos.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 35 str. 1 d.