« Grįžti

Kas apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą pelno mokestį nuo dividendų, išmokėtų Lietuvos vienetams?

Atnaujinimo data: 2015-01-17
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.2] Pelno mokestis nuo dividendų (33 str.)
Registracijos numeris   KD-5131

Prievolė išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pelno mokestį nuo Lietuvos vienetams išmokamų dividendų nustatyta dividendus išmokančiam vienetui.

Mokestis į biudžetą privalo būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, dešimtos dienos.

Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 33 str. 1 d.