« Grįžti

Kaip atskaitoma užsienio valstybėje sumokėta pelno mokesčio suma, jei mokesčio mokėtojas per mokestinius metus gauna pajamų keliose užsienio valstybėse?

Atnaujinimo data: 2010-01-20
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.3] Pelno mokestis nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui...
Registracijos numeris   KD-5250

Lietuvos vienetas iš PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuoto pelno mokesčio sumos, neįskaitant nuo gautos paramos, panaudotos ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat nuo iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalies, viršijančios 250 MGL dydžio sumą, apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, gali atskaityti pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautų pajamų, atsižvelgiant į dividendus, kurie neįtraukiami į vieneto pajamas,

nuo 2010 m. išskyrus pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą nuo per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamų, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita.

iki 2010 metų sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautų pajamų , atsižvelgiant į dividendus, kurie neįtraukiami į vieneto pajamas, jeigu PMĮ 55 straipsnis nenustato ko kita.

Jeigu nuo užsienio valstybėje gautų pajamų PM Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota pelno mokesčio suma yra mažesnė negu pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo tų pajamų užsienio valstybėje, tai atskaitoma tik PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuota pelno mokesčio suma.

Jeigu mokesčio mokėtojas per mokestinius metus gauna pajamų keliose užsienio valstybėse, atskaitoma pelno mokesčio suma apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje gautos pajamos.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 1-3 d.