« Grįžti

Kas išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pelno mokestį, apskaičiuotą nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui?

Atnaujinimo data: 2013-01-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.3] Pelno mokestis nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui...
Registracijos numeris   KD-5171

Jeigu Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas išmoka užsienio vienetui (bet ne jo Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiai nuolatinei buveinei) PMĮ 4 str. 4 dalyje išvardytas sumas, tai jis privalo prie pajamų šaltinio nuo šių sumų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti mokestį.

Mokestis išskaičiuojamas nuo visos išmokamos sumos be jokių atskaitymų.

Užsienio vieneto pajamos, gautos ne per Lietuvos teritorijoje esančias jų nuolatines buveines iš Lietuvos vienetų, nuolatinių buveinių ar nuolatinių Lietuvos gyventojų, pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str. 4 d.
LRS  PMĮ 37 str.
LRS  PMĮ 53 str. 2 d.