« Grįžti

Kokius dokumentus turi išduoti užsienio valstybės mokesčių administratorius, kad Lietuvos vienetas galėtų iš apskaičiuotos pelno mokesčio sumos atskaityti pelno mokestį, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje gautų pajamų?

Atnaujinimo data: 2010-09-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.3] Pelno mokestis nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui...
Registracijos numeris   KD-5278

Atskaitymai iš apskaičiuotos pelno mokesčio sumos leidžiami tik tuo atveju, kai yra išduoti užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą.

Jeigu Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu užsienio valstybėje vykdė veiklą per nuolatinę buveinę (pvz., filialą ar kitą nesavarankišką struktūrinį padalinį), per kurią uždirbo pajamų, nuo kurių privalėjo užsienio valstybėje mokėti pelno mokestį ar jam tapatų mokestį, tai užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintame dokumente turi būti nurodyta:

- Lietuvos vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę (pvz., filialą ar kitą nesavarankišką struktūrinį padalinį) identifikacijos toje užsienio valstybėje numeris (mokesčio mokėtojo kodas, registracijos numeris ar pan.);

- nuolatinės buveinės pavadinimas;

- per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma;

- nuo tos sumos sumokėto mokesčio suma;

- sumokėto mokesčio pavadinimas;

- mokestinis laikotarpis, per kurį dokumente nurodytos pajamos buvo gautos.

Jeigu Lietuvos vienetas per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gavo pajamų, nuo kurių toje užsienio valstybėje jas išmokant buvo išskaitytas pelno mokestis arba jam tapatus mokestis, arba gavo pajamų ne per toje valstybėje esančią savo nuolatinę buveinę (pvz., filialą ar kitą nesavarankišką struktūrinį padalinį), nuo kurių toje užsienio valstybėje sumokėjo pelno mokestį arba jam tapatų mokestį, tai užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintame dokumente turi būti nurodyta:

- pajamas gavęs asmuo (Lietuvos vienetas);

- gautų pajamų suma;

- nuo tos sumos išskaičiuoto (ar sumokėto) mokesčio suma;

- išskaičiuoto (ar sumokėto) mokesčio pavadinimas;

- data ar mokestinis laikotarpis, kuriuo dokumente nurodytos pajamos buvo gautos.

Lietuvos vienetas, gavęs užsienio valstybėje pajamų ir atskaitęs nuo tų pajamų užsienio valstybėje sumokėto mokesčio sumą, privalo kartu su metine pelno mokesčio deklaracija pateikti užsienio mokesčio administratoriaus patvirtinto dokumento originalą. Toks dokumentas turi būti pateikiamas kartu su jo vertimu į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo parašu ir spaudu. Vienetas pasilieka šių dokumentų kopijas, pažymėtas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos spaudu, patvirtinančiu dokumentų gavimą, bei šiuos dokumentus priėmusio atsakingo darbuotojo parašu.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 5 d.