« Grįžti

Kuriuo atveju užsienio vienetas gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo?

Atnaujinimo data: 2015-01-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.3] Pelno mokestis nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui...
Registracijos numeris   KD-5194

Užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi teisę centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka kreiptis į vietos mokesčių administratorių, kurio veiklos teritorijoje įregistruotas mokestį išskaičiuojantis asmuo, dėl apskaičiuoto ir sumokėto pelno mokesčio už Lietuvos Respublikoje vykdomą veiklą ir (arba) parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą perskaičiavimo.

Šiuo atveju pelno mokestis būtų apskaičiuojamas nuo turto vertės padidėjimo pajamų ir (ar) veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamojo pelno.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 54 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-12-31 įsakymas Nr. VA-123 „DĖL NUO UŽSIENIO VIENETŲ PAJAMŲ SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"