Ką turi daryti Lietuvos vienetas perėmęs neteisingai apskaičiuotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį)?

Atnaujinimo data: 2017-01-07
Registracijos numeris   KD-7078 Jei mokestiniai nuostoliai, kuriais buvo sumažinta juos perėmusio Lietuvos vieneto apskaičiuota...

Kuriais atvejais Lietuvos vienetas negali perduoti mokestinių nuostolių (ar jų dalies)?

Atnaujinimo data: 2017-01-07
Registracijos numeris   KD-7076 Lietuvos vienetas negalėtų perduoti mokestinių nuostolių, jeigu apmokestinamojo pelno apskaičiavimo už...

Ar gautas atlygis už perduotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį) laikomas Lietuvos vieneto pajamomis?

Atnaujinimo data: 2017-01-05
Registracijos numeris   KD-7077 Jeigu mokestiniai nuostoliai (ar jų dalis) perduodami už atlygį, tai pelno mokesčio tikslais gautas...

Už kuriuos mokestinius laikotarpius gali būti perduodami mokestiniai nuostoliai tarp vienetų grupės vienetų?

Atnaujinimo data: 2015-01-20
Registracijos numeris   KD-5600 PMĮ 56 1 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perduodami tik už 2010 metų ir vėlesnių metų...

Kuriais atvejais užsienio vienetas Lietuvos vienetui gali perduoti mokestinius nuostolius (ar jų dalį)?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Registracijos numeris   KD-7072 Užsienio vienetas Lietuvos vienetui mokestinius nuostolius (ar jų dalį) gali perduoti tik tuo atveju,...