Kokie yra individualių įmonių pajamų pripažinimo ypatumai?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Registracijos numeris   KD-5740 IĮ pajamos yra visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos...

Kurie pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai gali būti taikomi individualiai įmonei?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Registracijos numeris   KD-5728 Pagal Pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 dalį vienetų pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir...

Kuriuo atveju individualios įmonės privalo taikyti pajamų ir sąnaudų kaupimo principą?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Registracijos numeris   KD-5729 1. Jeigu mokestinio laikotarpio pajamos tampa didesnės kaip 30 000 eurų (iki 2014-12-31 – 100...