« Grįžti

Kokie yra individualių įmonių pajamų pripažinimo ypatumai?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.1] Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai (7-10 str.)
Registracijos numeris   KD-5740

IĮ pajamos yra visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos pinigais ir (arba) ne pinigais. IĮ pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į taikomą pajamų ir sąnaudų pripažinimo principą.

Jeigu IĮ taiko pajamų ir sąnaudų kaupimo apskaitos principą, pajamos laikomos uždirbtomis, kai turtas (prekės) išsiųstos ar perduotos pirkėjo nuosavybėn ir perduota su tuo turtu (prekėmis) susijusi nauda bei rizika, o paslaugos (paslaugų dalis) ar darbai yra atlikti, neatsižvelgiant į pinigų sumokėjimo ar kitokio atsiskaitymo už tai momentą.

Jeigu IĮ taiko pinigų apskaitos principą, pajamos pripažįstamos, kai sumokama už parduotas prekes (paslaugas) ar atliktus darbus.

Pagal PMĮ 40 str. nuostatas, IĮ pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą.

Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimus.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str.
LRS  PMĮ 40 str.