« Grįžti

Kaip apskaičiuojamas socialinės įmonės mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.2] Pelno mokesčio tarifai (5 str.)
Registracijos numeris   KD-5082

Vieneto darbuotojų, pagal Socialinių įmonių įstatymo 4 str. priklausančių tikslinėms asmenų grupėms, dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiuojama vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-09-29 įsakymu Nr. A1-225, patvirtintu Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašu.

 

Teisės aktai
LRS  SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS
LRS  Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-09-29 įsakymas Nr. A1-225, "DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO"