« Grįžti

Kiek procentų visų vieneto pajamų gali sudaryti pajamos iš socialinių įmonių neremtinos veiklos, kad vienetui dar galėtų būti taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.2] Pelno mokesčio tarifai (5 str.)
Registracijos numeris   KD-5084

Nuo 2018-01-01 neteko galios

Vadovaujantis 2017 12 07 įstatymu Nr. XIII-842 (nuo 2017 12 23) (TAR, 2017, Nr. 2017-20681) nustatyta, kad 5 straipsnio  5 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Iki 2017-12-31

0 proc. pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas vienetui, jeigu mokestiniu laikotarpiu jis nevykdo socialinių įmonių neremtinos veiklos arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų.

Pajamų iš neremtinos veiklos dalis yra nustatoma pagal vieneto uždirbtas pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. 

Nustatant neremtinos veiklos dalį pagal visas pajamas, į visas pajamas turi būti įskaitomos ir pajamos už vieneto nuosavo turto perleidimą, jeigu vienetas tokių pajamų uždirbo.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 5 d.