« Grįžti

Kokie gali būti taikomi lengvatiniai pelno mokesčio tarifai?

Atnaujinimo data: 2015-01-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
[1.10.20.2] Pelno mokesčio tarifai (5 str.)
Registracijos numeris   KD-5298   Data   2011.05.16

                            Lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymas

                   5 proc.

                               0 proc.

Įmonės, kurios atitinka visas trys sąlygas:

1) vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir

2) mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst. eurų ir

3) neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų

Įmonės, kurios atitinka visas trys sąlygas:

1) per mokestinį laikotarpį vieneto darbuotojų, priklausančių LR Socialinių įmonių įstatymo 4 str. nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, skaičius sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus ir

2) per mokestinį laikotarpį vienetas nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, tvirtinamą LR Vyriausybės, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų ir

3) mokestinio laikotarpio paskutinę dieną vienetai turi socialinės įmonės statusą

Vienetų, kurių mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus

 

Jeigu pelno nesiekiančių organizacijų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 tūkst. eurų, apmokestinamąjį pelną apmokestina taip:

  • 7 250 eurų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį – taikant 0 procentų pelno mokesčio tarifą, o

likusią apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį – taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str.