« Grįžti

Ar gali individuali įmonė sumokėtą žemės mokestį už žemę, esančią po įmonės veikloje naudojamu iš gyventojo išsinuomotu nekilnojamuoju turtu, priskirti individualios įmonės leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.7] Mokesčiai (24 str.)
[1.10.20.4.1] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17, 31 str.)
Registracijos numeris   KD-5980

Tais atvejais, kai turtas individualiai įmonei perduodamas pagal nuomos ar kitą sutartį, kurioje numatyta, kad individuali įmonė už žemės savininką (gyventoją) sumoka žemės mokestį, tai toks sumokėtas mokestis pripažįstamas žemės savininko (gyventojo) pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos kaip turto nuomos pajamos, taikant GPMĮ 6 str. 1 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą.

Tokiais atvejais sumokėtas žemės mokestis priskiriamas nuomos sąnaudoms, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atimamos iš individualios įmonės pajamų.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str. 1 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39, „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"