Ar gali individuali įmonė sumokėtą žemės mokestį už žemę, esančią po įmonės veikloje naudojamu nekilnojamuoju turtu, priklausančiu įmonės savininkui ar jo šeimos nariui, priskirti individualios įmonės leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.7] Mokesčiai (24 str.)
[1.10.20.4.1] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17, 31 str.)
Registracijos numeris   KD-5979

Vadovaujantis Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarkos nuostatomis, turto eksploatavimo sąnaudoms, atskaitomoms iš vieneto pajamų, yra priskiriamos šio turto šildymo, apšvietimo, vandens ir kitų medžiagų suvartojimo, abonentinio mokesčio bei kitos per mokestinį laikotarpį patirtos sąnaudos.

Žemės mokestis nelaikomas su turto eksploatavimu susijusiu mokėjimu, nes tai privaloma žemės sklypo savininko piniginė prievolė valstybei, todėl iš individualios įmonės lėšų už jos savininką ar jo šeimos narį sumokėtas žemės mokestis nepriskiriamas individualios įmonės leidžiamiems atskaitymams.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 4 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39, „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"