Ar nuo 2010 m. sumokėtos VSD ir PSD įmokos už IĮ savininkus priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.1] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17, 31 str.)
Registracijos numeris   KD-6622

Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Nuo 2012-01-01 SDĮ 17 str. 6 dalyje nustatyta, kad prievolė mokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos nustatoma individualiai įmonei ar ūkinei bendrijai, todėl IĮ už savininką ar ŪB už tikrąjį narį sumokėtos PSD įmokos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams. Tačiau tais atvejais, kai IĮ ar ŪB laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI prie FM jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą,IĮ savininkai ir ŪB tikrieji nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, todėl tokiu atveju sumokėtos PSD įmokos priskiriamos įmonės (bendrijos) neleidžiamiems atskaitymams.
Pažymėtina, kad nuo 2010-07-01 IĮ savininko VSD įmokų bazę sudaro IĮ savininko išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios sumos, t. y. atsisakoma nuostatos VSD įmokų baze laikyti minimaliąją mėnesinę algą (MMM).
Nuo 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais VSD ir PSD įmokos (toliau – įmokos) už individualios įmonės savininkus mokamos dvejopai:
 a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos (toliau – pirmasis atvejis) arba
b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip MMA (toliau – antrasis atvejis).
Įmokos mokamos vienu iš atvejų - arba pirmuoju arba antruoju atveju. Abiem atvejais, sumos, kurios bus išimamos asmeniniams poreikiams, deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę susijusiais santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas).
Jeigu individualių įmonių savininkai asmeniniams poreikiams išsiima sumas ir individuali įmonė, patenka į VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte  įvardintų asmenų sąrašą (toliau – VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašas), įmokas reikia mokėti pirmuoju atveju.
VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą sudaro:
 - individuali įmonė veikia pirmuosius metus, arba
-  minėti asmenys yra ne vyresni nei 29 metų, arba
- minėtiems asmenims paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija, arba
-  jeigu įmokos už juos jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį), arba
- jie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).
Pirmuoju atveju įmokos mokamos, jeigu individuali įmonė patenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą ir yra išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma. Jeigu lėšos nebus išsiimamos, įmokų mokėti nereikės. Pirmuoju atveju leidžiamiems atskaitymams priskiriama faktiškai išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (nuo 2017-01-01 negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 vidutinių darbo užmokesčių suma) .  
Antruoju atveju už visus individualių įmonių savininkus kurie nepatenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą, VSD ir PSD įmokas privalu mokėti nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos.
Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Nuo 2012-01-01 SDĮ 17 str. 6 dalyje nustatyta, kad prievolė mokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos nustatoma individualiai įmonei ar ūkinei bendrijai, todėl IĮ už savininką ar ŪB už tikrąjį narį sumokėtos PSD įmokos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams. Tačiau tais atvejais, kai IĮ ar ŪB laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI prie FM jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą,IĮ savininkai ir ŪB tikrieji nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, todėl tokiu atveju sumokėtos PSD įmokos priskiriamos įmonės (bendrijos) neleidžiamiems atskaitymams.
Pažymėtina, kad nuo 2010-07-01 IĮ savininko VSD įmokų bazę sudaro IĮ savininko išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios sumos, t. y. atsisakoma nuostatos VSD įmokų baze laikyti minimaliąją mėnesinę algą (MMM).
Nuo 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais VSD ir PSD įmokos (toliau – įmokos) už individualios įmonės savininkus mokamos dvejopai:
 a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos (toliau – pirmasis atvejis) arba
b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip MMA (toliau – antrasis atvejis).
Įmokos mokamos vienu iš atvejų - arba pirmuoju arba antruoju atveju. Abiem atvejais, sumos, kurios bus išimamos asmeniniams poreikiams, deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę susijusiais santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas).
Jeigu individualių įmonių savininkai asmeniniams poreikiams išsiima sumas ir individuali įmonė, patenka į VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte  įvardintų asmenų sąrašą (toliau – VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašas), įmokas reikia mokėti pirmuoju atveju.
VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą sudaro:
 - individuali įmonė veikia pirmuosius metus, arba
-  minėti asmenys yra ne vyresni nei 29 metų, arba
- minėtiems asmenims paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija, arba
-  jeigu įmokos už juos jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį), arba
- jie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).
Pirmuoju atveju įmokos mokamos, jeigu individuali įmonė patenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą ir yra išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma. Jeigu lėšos nebus išsiimamos, įmokų mokėti nereikės. Pirmuoju atveju leidžiamiems atskaitymams priskiriama faktiškai išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (nuo 2017-01-01 negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 vidutinių darbo užmokesčių suma) .  
Antruoju atveju už visus individualių įmonių savininkus kurie nepatenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą, VSD ir PSD įmokas privalu mokėti nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos.
Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Nuo 2012-01-01 SDĮ 17 str. 6 dalyje nustatyta, kad prievolė mokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos nustatoma individualiai įmonei ar ūkinei bendrijai, todėl IĮ už savininką ar ŪB už tikrąjį narį sumokėtos PSD įmokos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams. Tačiau tais atvejais, kai IĮ ar ŪB laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI prie FM jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą,IĮ savininkai ir ŪB tikrieji nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, todėl tokiu atveju sumokėtos PSD įmokos priskiriamos įmonės (bendrijos) neleidžiamiems atskaitymams.
Pažymėtina, kad nuo 2010-07-01 IĮ savininko VSD įmokų bazę sudaro IĮ savininko išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios sumos, t. y. atsisakoma nuostatos VSD įmokų baze laikyti minimaliąją mėnesinę algą (MMM).
Nuo 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais VSD ir PSD įmokos (toliau – įmokos) už individualios įmonės savininkus mokamos dvejopai:
 a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos (toliau – pirmasis atvejis) arba
b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip MMA (toliau – antrasis atvejis).
Įmokos mokamos vienu iš atvejų - arba pirmuoju arba antruoju atveju. Abiem atvejais, sumos, kurios bus išimamos asmeniniams poreikiams, deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę susijusiais santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas).
Jeigu individualių įmonių savininkai asmeniniams poreikiams išsiima sumas ir individuali įmonė, patenka į VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte  įvardintų asmenų sąrašą (toliau – VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašas), įmokas reikia mokėti pirmuoju atveju.
VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą sudaro:
 - individuali įmonė veikia pirmuosius metus, arba
-  minėti asmenys yra ne vyresni nei 29 metų, arba
- minėtiems asmenims paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija, arba
-  jeigu įmokos už juos jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį), arba
- jie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).
Pirmuoju atveju įmokos mokamos, jeigu individuali įmonė patenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą ir yra išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma. Jeigu lėšos nebus išsiimamos, įmokų mokėti nereikės. Pirmuoju atveju leidžiamiems atskaitymams priskiriama faktiškai išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (nuo 2017-01-01 negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 vidutinių darbo užmokesčių suma) .  
Antruoju atveju už visus individualių įmonių savininkus kurie nepatenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą, VSD ir PSD įmokas privalu mokėti nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str. 1 d.
LRS  SDĮ 18 str. 3 d.
LRS  VSDĮ 7 str. 2 d. 1 p.