Kuriuo atveju sąnaudoms gali būti priskirtos beviltiškos skolos?

Atnaujinimo data: 2015-05-27
Registracijos numeris   KD-5771   Data   2012.05.27 IĮ, pripažįstančios pajamas pagal kaupimo apskaitos...

Kokia tvarka iš įmonės pajamų atskaitomos transporto priemonių remonto sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Registracijos numeris   KD-5763   Data   2009.12.09 Transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių...

Kokios transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos gali būti atskaitomos iš įmonės pajamų?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Registracijos numeris   KD-5762   Data   2009.12.09 Transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių IĮ...

Kuriuo atveju sumokėtas pridėtinės vertės mokestis gali būti priskirtas sąnaudoms?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Registracijos numeris   KD-5769   Data   2009.12.09 Pagal PMĮ 24 str. 2 dalį iš pajamų atskaitomos tik tos...