« Grįžti

Kokia tvarka ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos individualios įmonės materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5756   Data   2009.12.09

Jei IĮ naudojamo pačios įmonės įsigyto arba pagal lizingo (finansinės nuomos), pirkimo – pardavimo ar nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas IĮ, įsigyto materialiojo ilgalaikio turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes arba turtas rekonstruojamas, tai šio remonto arba rekonstravimo verte didinama remontuoto arba rekonstruoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina.

Jei ilgalaikio materialaus turto remontas šio turto naudingo tarnavimo laikotarpio nepailgina arba nepagerina jo naudingųjų savybių, tai remonto išlaidos atskaitomos iš pajamų tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str.