« Grįžti

Kokia tvarka ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos individualios įmonės naudojamo įmonės savininkui ar jo šeimos nariui nuosavybės teise priklausančio materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5760   Data   2009.12.09

IĮ veiklos sąnaudoms gali priskirti veikloje naudojamo įmonės savininko ar jo šeimos nariams (sutuoktiniams, tėvams, įtėviams, vaikams ir įvaikiams) nuosavybės teise priklausančio materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo ir remonto sąnaudas.

Finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 39 patvirtinta ūkinių bendrijų nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams nuosavybės teise priklausančio materialiojo ilgalaikio turto naudojimo ūkinių bendrijų ir IĮ veikloje įforminimo ir su įmonės veikloje naudojamu turtu susijusių sąnaudų, kurios gali būti atskaitomos iš įmonės pajamų, nustatymo tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 4 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39 „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"