« Grįžti

Kokios sąnaudos priskiriamos individualių įmonių ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2011-01-11
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5745   Data   2011.01.11

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama:

1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;

2) ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;

3) komandiruočių sąnaudos;

4) reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;

5) natūraliosios netekties nuostoliai;

6) mokesčiai;

7) beviltiškos skolos;

8) nuo 2010 m. išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kurios nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas (įmokos ir išlaidos darbuotojų naudai (apskaičiuojant 2008–2009 m. apmokestinamąjį pelną);

9) specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;
10) parama;
11) narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;
12) mokestinio laikotarpio nuostoliai.
 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str. 2 d.