« Grįžti

Kokia tvarka individualios įmonės pertvarkomos į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę?

Atnaujinimo data: 2015-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.5] Individualios įmonės pertvarkymas (41-45 str.)
Registracijos numeris   KD-5774   Data   2010.01.08

IĮ gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, jeigu IĮ turtas, atėmus visus IĮ įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis – 2,5 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 – 10 tūkst. Lt).

Pertvarkytos įmonės (UAB) pradiniame balanse pertvarkomos IĮ turtas ir įsipareigojimai pripažįstami UAB turtu ir įsipareigojimais, o turto ir įsipareigojimų skirtumas apskaitomas kaip nuosavas kapitalas.

Atliekant inventorizaciją, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad būtų užfiksuoti visi įsipareigojimai, tam, kad ateityje nekiltų problemos dėl mokėjimų pagal tokius įsipareigojimus pripažinimo UAB leidžiamiems atskaitymams (pvz., neužfiksavus individualios įmonės prievolės sumokėti valstybinio socialinio draudimo ar privalomo sveikatos draudimo įmokų už individualios įmonės savininką, tokios įmokos po pertvarkymo būtų nepripažįstamos UAB sąnaudoms).

UAB įstatinis kapitalas formuojamas perduoto turto sąskaita.

Tuo atveju, kai pertvarkomos įmonės turto neužtenka teisės aktuose nustatyto dydžio įstatiniam kapitalui suformuoti (pertvarkoma įmonė dirbo nuostolingai), pertvarkomo (pertvarkyto) juridinio asmens dalyvis gali papildomai įnešti įstatiniam kapitalui suformuoti trūkstamo turto (lėšų) dalį.

Papildomo įnašo vertė nepriskiriama pertvarkyto asmens pajamoms.

Pertvarkytas vienetas (UAB) privalo tęsti įsipareigojimų biudžetui vykdymą (tuo pačiu ir avansinio pelno mokesčio mokėjimą).

Naujas pertvarkomo vieneto pajamų ir sąnaudų pripažinimo principas gali būti pradėtas taikyti nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios.

IĮ iki pertvarkymo galėjo turėti ir kitų prievolių, pvz., vykdė privalomus Valstybinio socialinio draudimo atskaitymus, todėl pertvarkytas vienetas (UAB), pateikdamas metinę finansinę atskaitomybę, apie tokius atskaitymus turi nurodyti paaiškinamajame rašte.

Kai IĮ pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę, pelno mokesčio požiūriu jokių papildomų prievolių neatsiranda, nes visą IĮ turtą ir įsipareigojimus perima pertvarkytas juridinis asmuo.

Toks turto perėmimas, kai turtas perduodamas pertvarkytai įmonei, kuri tęsia tą pačią veiklą ir savininkas yra tas pats asmuo, pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas nėra laikomas pardavimo ar kitu sandoriu, dėl kurio atsirastų mokestinių pasekmių. Tokiu atveju pertvarkomos IĮ mokestiniai nuostoliai gali būti priskiriami pertvarkytos IĮ ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jei vienetas pertvarkomas ir pasikeičia jo juridinis statusas (pvz., neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį), tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio deklaracija.

IĮ iki pertvarkymo galėjo turėti ir kitų prievolių, pvz., vykdė privalomus Valstybinio socialinio draudimo atskaitymus, todėl pertvarkytas vienetas (UAB), pateikdamas metinę finansinę atskaitomybę, apie tokius atskaitymus turi nurodyti paaiškinamajame rašte.

Kai IĮ pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę, pelno mokesčio požiūriu jokių papildomų prievolių neatsiranda, nes visą IĮ turtą ir įsipareigojimus perima pertvarkytas juridinis asmuo.

Toks turto perėmimas, kai turtas perduodamas pertvarkytai įmonei, kuri tęsia tą pačią veiklą ir savininkas yra tas pats asmuo, pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas nėra laikomas pardavimo ar kitu sandoriu, dėl kurio atsirastų mokestinių pasekmių. Tokiu atveju pertvarkomos IĮ mokestiniai nuostoliai gali būti priskiriami pertvarkytos IĮ ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-1805