« Grįžti

Kokios mokestinės prievolės atsiranda įmonės savininkui, jeigu individuali įmonė pertvarkoma į kitos teisinės formos juridinį asmenį ?

Atnaujinimo data: 2015-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.5] Individualios įmonės pertvarkymas (41-45 str.)
Registracijos numeris   KD-5777   Data   2009.12.18

Jeigu individuali įmonė pertvarkoma į kitos teisinės formos juridinį asmenį, pvz., UAB, pertvarkymo metu mokestinių prievolių įmonės ir jos savininko atžvilgiu neatsiranda, jeigu bendrovės akcinis kapitalas formuojamas įmonės turtu, kurio vertė pertvarkymo metu nepakinta.

Tačiau, jeigu turtas pertvarkymo metu perkainojamas arba bendrovės įstatinis kapitalas formuojamas įmonės savininko turtiniu įnašu, todėl gali atsirasti papildomos mokestinės prievolės pertvarkymo momentą arba susidaro prielaidos tokioms prievolėms atsirasti ateityje.

Šioje situacijoje pertvarkymo momentu mokestinių prievolių neatsiranda nei PMĮ, nei GPMĮ požiūriu. Pertvarkius ir pakeitus įmonės statusą, įmonės savininkas tampa bendrovės akcininku, t. y. vienas ir tas pats asmuo išlieka įmonės savininku, o pelno pasiskirstymas neįvyksta, nes visas turtas pereina bendrovei.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šių akcijų perleidimo atveju, apmokestinamosioms pajamoms būtų priskirta visa akcijų perleidimo kaina ir apmokestintos GPMĮ nustatyta tvarka.

Jeigu IĮ iki pertvarkymo datos IĮ savininkas savo asmeniniam naudojimui pasiima dalį lėšų ar turto savo asmeniniam naudojimui, tokios pasiimtos lėšos ar turtas priskiriami IĮ savininko pajamoms. Šios pajamos apmokestinamos, atsižvelgiant į tai, ar jos priskiriamos (ar nepriskiriamos) IĮ savininko pajamoms iš paskirstytojo pelno.

 

Teisės aktai
LRS  INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-1805