Kokia tvarka individualios įmonės deklaruoja pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-5793 Nuo 2006 metų prasidėjusio mokestinio laikotarpio IĮ metinį pelno mokestį...

Kokiu būdu vienetas turi pateikti deklaraciją FR0430 ir kada turi sumokėti avansinį pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2017-01-01
Registracijos numeris   KD-5238 Vienetas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) deklaracijas turi teikti centrinio...

Kuriais atvejais galima patikslinti pateiktoje deklaracijoje deklaruotas avansinio pelno mokesčio sumas?

Atnaujinimo data: 2016-12-31
Registracijos numeris   KD-5237 Deklaracijos tikslinamos tokiais atvejais: 1. kai mokesčių mokėtojo pateiktoje deklaracijoje...

Kurie vienetai neturi teikti deklaracijos FR0430 ir mokėti avansinio pelno mokesčio?

Atnaujinimo data: 2016-12-30
Registracijos numeris   KD-5242 Deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka: 1. einamaisiais mokestiniais metais...