« Grįžti

Kokia tvarka individualios įmonės deklaruoja pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.6] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-5793
Nuo 2006 metų prasidėjusio mokestinio laikotarpio IĮ metinį pelno mokestį deklaruoja pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 patvirtintą metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A formą bei jos priedus.
 Mokestinio laikotarpio deklaracija (ir atitinkami jos priedai), AVMI turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki kitų metų birželio 15 dienos, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2009-04-30 viršininko įsakymas Nr. VA-34 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO Nr VA-2 "DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"
LRS  PMĮ 51 str. 2 d.