« Grįžti

Kokiu būdu vienetas turi pateikti deklaraciją FR0430 ir kada turi sumokėti avansinį pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2017-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.3] Avansinio PM deklaracija (FR0430)
[1.10.20.6] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-5238

Vienetas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) deklaracijas turi teikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Nuo 2017-01-01

Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. – kovo 15 d, birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Iki 2016-12-31

Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mokestinių metų ketvirčio dieną, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį – ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos.

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-10-08 įsakymas Nr. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"