Koks pelno mokesčio tarifas taikomas pelno nesiekiantiems vienetams, apmokestinant apmokestinamąjį pelną?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Registracijos numeris   KD-5078   Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno...

Kurios pajamos priskiriamos pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-5079 Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamas sudaro visos Lietuvos Respublikoje ir...

Pagal kokius kriterijus juridiniai asmenys priskiriami pelno nesiekiančioms organizacijoms?

Atnaujinimo data: 2015-05-12
Registracijos numeris   KD-5849   Data   2011.05.12 1. Vadovaujantis mokesčių įstatymų nuostatomis,...