Ar pelno nesiekiančios organizacijos, išmokėdamos pajamas (sumas) užsienio vienetams, privalo išskaičiuoti pelno mokestį prie pajamų šaltinio?

Atnaujinimo data: 2015-04-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.1] Bendrosios nuostatos (4, 5 str.)
Registracijos numeris   KD-5850   Data   2011.04.05

Pagal PMĮ 4 str. 4 d. užsienio vieneto ne per nuolatines buveines gautoms apmokestinamoms pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, priskiriamos tokios pajamos:

1) palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;

2) pajamos iš paskirstytojo pelno;

3) honorarai, įskaitant šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus;

4) pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikоs teritorijoje;

5) kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos;

6) pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą;

7) išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą.

Pagal PMĮ 5 str. 1d. 2p. užsienio vienetų iš pelno nesiekiančios organizacijos gautos palūkanos (išskyrus atvejus, kai jas gauna užsienio vienetai, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėse, arba su kuriomis sudaryta ar taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis), honorarai (įskaitant PMĮ 4str. 5d.) ir kompensacijos už gretutinių teisių pažeidimą apmokestinamos taikant 10 % tarifą, o gautos pajamos už perleistą ar išnuomotą turtą , esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir pajamos už vykdomą sporto ir atlikėjų veiklą, apmokestinamos taikant 15 % tarifą.

Pagal PMĮ 37 straipsnį pelno mokestį prie pajamų šaltinio privalo išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti Lietuvoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija. Užsienio vieneto gaunamos pajamos apmokestinamos nepriklausomai nuo jų gavimo formos (pinigais, prekėmis ir pan.) ir mokėjimo būdo (mokama tiesiogiai, atsiskaitoma apmokant to užsienio vieneto skolinius įsipareigojimus, jo vardu vykdant mokestines prievoles ar pan.).

Pelno nesiekianti organizacija privalo išskaičiuoti ir sumokėti pelno mokestį nuo visos išmokamos sumos be jokių atskaitymų ir pateikti formą FR0313. Forma teikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, pasibaigus mėnesiui, kai išmokamos pajamos.

Atkreipiamas dėmesys , kad, taikant tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gali būti nustatyti kitokie (mažesni) tokių pajamų apmokestinimo tarifai. Tokiais atvejais, remiantis MAĮ 5 str., taikomos tarptautinių sutarčių taisyklės.

FR0313.pdf

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str. 4 -5 d.
LRS  PMĮ 5 str. 1 d. 2 p.
LRS  PMĮ 37 str.