Koks pelno mokesčio tarifas taikomas pelno nesiekiantiems vienetams, apmokestinant apmokestinamąjį pelną?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.1] Bendrosios nuostatos (4, 5 str.)
Registracijos numeris   KD-5078

 Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 7 250 eurų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.

Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 -2014 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 4 d.