Kurios pajamos priskiriamos pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.1] Bendrosios nuostatos (4, 5 str.)
Registracijos numeris   KD-5079

Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamas sudaro visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos tokios pajamos.

Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, įskaitant pajamas, uždirbtas tenkinant viešąjį interesą.

Ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tik tiesiogiai iš tos ūkinės komercinės veiklos uždirbtos ir (arba) gautos pajamos. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik ūkinės komercinės veiklos pajamoms tenkančios sąnaudos.

Lėšos (parama, dotacijos, narių mokesčiai ir kt.), kurias pelno nesiekiantys vienetai gauna savo pagrindinei veiklai, t. y. visuomenei naudingai veiklai, vykdyti nepriskiriamos ūkinės komercinės veiklos pajamoms.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 4 d.