« Grįžti

Pagal kokius kriterijus juridiniai asmenys priskiriami pelno nesiekiančioms organizacijoms?

Atnaujinimo data: 2015-05-12
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.1] Bendrosios nuostatos (4, 5 str.)
Registracijos numeris   KD-5849   Data   2011.05.12

1. Vadovaujantis mokesčių įstatymų nuostatomis, pelno nesiekiančioms organizacijoms gali būti priskiriami viešieji ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus:

- viešosios įstaigos, įregistruotos pagal Viešųjų įstaigų įstatymą;

- asociacijos, įregistruotos pagal Asociacijų įstatymą;

- labdaros ir paramos fondai, įregistruoti pagal Labdaros ir paramos fondų įstatymą;

- daugiabučių namų savininkų bendrijos, įregistruotos pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą;

- sodininkų bendrijos, įregistruotos pagal Sodininkų bendrijų įstatymą;

- religinės bendrijos bendruomenės ir centrai, įregistruoti pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą;

- politinės partijos, įregistruotos pagal Politinių partijų įstatymą;

- profesinės sąjungos, įregistruotos pagal Profesinių sąjungų įstatymą;

- meno kūrėjų organizacijos, įregistruotos pagal Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymą;

- Auditorių rūmai, įregistruoti pagal Audito įstatymą;

- Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įregistruoti pagal Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą;

- Žemės ūkio rūmai, įregistruoti pagal Žemės ūkio rūmų įstatymą;

- kiti viešieji ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, atitinkantys pelno nesiekiantiems vienetams nustatytus kriterijus.

2. Pagal Pelno mokesčio įstatymą 2 str. 5 punktą pelno nesiekiančios organizacijos – vienetai, kurie atitinka tokius du kriterijus:

- jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimas, ir

- jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos dalyviams.

 

Teisės aktai
LRS  RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMAS Nr. I-1057
LRS  POLITINIŲ PARTIJŲ ĮSTATYMAS Nr. I-606
LRS  MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO ĮSTATYMAS Nr.I-1494
LRS  AUDITO ĮSTATYMAS Nr. VIII-1227
LRS  PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ĮSTATYMAS Nr.I-1093
LRS  ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ ĮSTATYMAS Nr. VIII-220
LRS  LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS Nr. I-172
LRS  SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-1934
LRS  VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS Nr. I-1428
LRS  ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-1969
LRS  DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS Nr. I-798