« Grįžti

Kada pripažįstamos pelno nesiekiančių organizacijų pajamos ir sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2015-05-19
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.2] Ūkinės komercinės veiklos pajamos ir sąnaudos (2, 7 str.)
Registracijos numeris   KD-5852   Data   2010.05.19

Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus.

Visos pajamos nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio.

Kaupimo principo esmė yra ta, kad pajamos apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ar išmokėjimo momentą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.