« Grįžti

Kaip apskaičiuojamas pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinamasis pelnas?

Atnaujinimo data: 2015-05-19
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.2] Ūkinės komercinės veiklos pajamos ir sąnaudos (2, 7 str.)
Registracijos numeris   KD-5853

Apskaičiuojant pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinamąjį pelną, iš ūkinės komercinės veiklos pajamų atimamos su ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu susijusios sąnaudos (leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai) ir neapmokestinamosios pajamos (PMĮ 11 str.).

Pagal PMĮ 12 straipsnį neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama:

1) gauta parama Labdaros ir paramos įstatymo bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka;

2) nuo 2010-01-01 – gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės; darbuotojų naudai mokamų sugrąžintų draudimo įmokų dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas draudimo įmokas, taip pat draudimo išmokos dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas darbuotojų naudai mokamas draudimo įmokas;

iki 2009-12-31 – gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės; sugrąžintų draudimo įmokų dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas draudimo įmokas, taip pat draudimo įmokos dalis, viršijanti iš pajamų PMĮ 26 str. nustatyta tvarka atskaitytas draudimo įmokas;

3) sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo draudimo fondo lėšų;

4) pajamos dėl ilgalaikio turto ir vertybinių popierių perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;

5) netesybos, išskyrus netesybas, gautas iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar tų teritorijų gyventojų;

6) praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnį;

7) gautas žalos atlyginimas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str.
LRS  PMĮ 12 str.