Kokia tvarka apskaičiuojamas ir deklaruojamas pelno nesiekiančių organizacijų avansinis pelno mokestis?

Atnaujinimo data: 2017-01-01
Registracijos numeris   KD-5870 Avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais, todėl kiekvienų mokestinių metų...

Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2015-03-22
Registracijos numeris   KD-5869   Data   2012.03.22 Pelno nesiekiančios organizacijos privalo deklaruoti...

Ar privalo teikti pelno mokesčio deklaracijas veiklos nevykdantys ir pelno nesiekiantys vienetai?

Atnaujinimo data: 2015-03-15
Registracijos numeris   KD-5563 Pelno nesiekiantys vienetai, išskyrus daugiabučių namų savininkų bendrijos, gyvenamųjų namų statybos...