Kada gauta parama laikoma panaudota ne pagal paskirtį?

Atnaujinimo data: 2018-01-03
Registracijos numeris   KD-5031 Gauta parama laikoma panaudota ne pagal paskirtį: 1) kai gauta parama naudojama politinėms...

Kuriais atvejais gauta parama laikoma panaudota ne pagal Labdaros ir paramos įstatymu nustatytą paskirtį?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5856 Nuo 2013-01-01 Paramos gavėjai pagal Labdaros ir paramos įstatymą (toliau-LPĮ) gautą paramą gali...

Kokią informaciją metinėje ataskaitoje FR0478 privalo teikti pelno nesiekiančios organizacijos?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5861 Nuo 2017 m. sausio 1 d. paramos gavėjai, juridiniai asmenys, per kalendorinius metus LP įstatymo...

Kokias ataskaitas ir kada privalo teikti pelno nesiekiančios organizacijos apie gautą paramą?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5860 Pelno nesiekiančios organizacijos privalo teikti: 1. VMI prie FM viršininko 2003-04-10...

Kokia tvarka pelno nesiekiančios organizacijos įgyja paramos gavėjo statusą?

Atnaujinimo data: 2017-12-30
Registracijos numeris   KD-5854 Lietuvos Respublikoje įregistruotos pelno nesiekiančios organizacijos tampa paramos gavėjomis ir įgyja...

Kokią informaciją mėnesio ataskaitoje PLN203 privalo teikti pelno nesiekiančios organizacijos?

Atnaujinimo data: 2015-01-24
Registracijos numeris   KD-5863 Mėnesio ataskaitos PLN203 formos užpildymo tvarka nustatyta VMI prie FM viršininko 2006 m. gegužės 30...