« Grįžti

Kaip apmokestinama pelno nesiekiančios organizacijos iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą?

Atnaujinimo data: 2018-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.4] Parama
Registracijos numeris   KD-5857

Pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio bazei priskiriama grynais pinigais iš to paties paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį gautos paramos dalis, viršijanti 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) sumą.

Jeigu mokestiniame laikotarpyje pasikeičia MGL dydis, nustatant 250 MGL, apskaičiuojamas vidutinis aritmetinis tų metų MGL dydis ir dauginamas iš 250.

Pagal Mokėjimų įstatymo 2 str. 13 punktą mokėjimas gali būti atliekamas grynaisiais pinigais arba negrynųjų pinigų pervedimu per pasirinktas kredito įstaigas. Remiantis šiomis nuostatomis, parama laikoma suteikta grynaisiais pinigais, jeigu pagal paramos gavėjo ir paramos teikėjo susitarimą grynieji pinigai įnešami į paramos gavėjo kasą ar į jo sąskaitą banke.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str. 6 d.
LRS  MOKĖJIMŲ ĮSTATYMAS, 2 str. 13 p.