Kokią informaciją mėnesio ataskaitoje PLN203 privalo teikti pelno nesiekiančios organizacijos?

Atnaujinimo data: 2015-01-24
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.4] Parama
Registracijos numeris   KD-5863

Mėnesio ataskaitos PLN203 formos užpildymo tvarka nustatyta VMI prie FM viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49.

Mėnesio ataskaitoje PLN203 formoje privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius paramos teikėjus - nurodomas gautos paramos dalykas ir jo vertė. Šiose ataskaitose pateikiama informacija tik apie iš tų paramos teikėjų, kurie per atitinkamus kalendorinius metus suteikė didesnę negu 15 000 Eur ( iki 2014-12-31 –  50 000 Lt) paramos sumą, gautą paramą.

Paramos gavėjai taip pat privalo teikti informaciją apie pačių per kalendorinius metus vienam paramos (labdaros) gavėjui suteiktą paramą (labdarą), didesnę negu 15 000 Eur .  Ataskaitoje privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius paramos (labdaros) gavėjus – nurodomas suteiktos paramos (labdaros) dalykas ir jo vertė. Šiose ataskaitose pateikiama informacija tik apie tiems labdaros gavėjams, kuriems per atitinkamus kalendorinius metus suteikta didesnė negu 15 000 Eur labdaros suma, suteiktą labdarą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-05-30 įsakymas Nr. VA-49 „DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ KAIP 50 000 LT, FORMOS PLN203 IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"