« Grįžti

Kokia tvarka pelno nesiekiančios organizacijos įgyja paramos gavėjo statusą?

Atnaujinimo data: 2017-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.4] Parama
Registracijos numeris   KD-5854

Lietuvos Respublikoje įregistruotos pelno nesiekiančios organizacijos tampa paramos gavėjomis ir įgyja teisę gauti paramą tik Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka įgijusios paramos gavėjo statusą.

Norinti įgyti paramos gavėjo statusą pelno nesiekianti organizacija, privalo kreiptis į valstybės įmonės Registrų centras filialą, pateikdama prašymą suteikti paramos gavėjo statusą ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

Išsamią informaciją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo galima rasti Teisingumo ministerijos interneto puslapyje www.tm.lt ir valstybės įmonės Registrų centras interneto puslapyje www.kada.lt.

TEISINGUMO MINISTERIJA

REGISTRŲ CENTRAS

 

Teisės aktai
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS