« Grįžti

Kuriais atvejais gauta parama laikoma panaudota ne pagal Labdaros ir paramos įstatymu nustatytą paskirtį?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5856

Nuo 2013-01-01

Paramos gavėjai pagal Labdaros ir paramos įstatymą (toliau-LPĮ) gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams, labdarai (jeigu jie pagal LPĮ turi teisę teikti labdarą).
Lėšų perdavimas labdaros ir paramos fondui neliečiamajam kapitalui formuoti, neliečiamojo kapitalo valdymas ir iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautų pajamų panaudojimas Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka labdaros ir paramos fondo įstatuose numatytiems LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams laikomas paramos panaudojimu pagal šiame įstatyme nustatytą paramos paskirtį.

Paramos gavėjai gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams siekti, labdarai (jeigu jie pagal LPĮ turi teisę teikti labdarą).

Įsigaliojus Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimui nuo 2013 01 01 gautos paramos panaudojimas Fondo neliečiamajam kapitalui formuoti, neliečiamojo kapitalo valdymas ir iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautų pajamų panaudojimas Fondo įstatuose numatytiems LPĮ 3 str. 3 d. nurodytiems tikslams laikomas paramos panaudojimu pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį.

Ne pagal paskirtį panaudotai paramai gauta parama priskiriama tokiais atvejais:

1. Kai gauta parama naudojama politinėms partijoms ar politinėms kompanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti .

Nuo 2018 metų LPĮ 4 str. 1 ir 2 dalyse nurodyti labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

Pelno nesiekiančių vienetų iš rėmėjų gauta parama, perduota politinei partijai, politinės kampanijos dalyviui ar jų atstovams arba panaudota politinės kampanijos finansavimui, dengiant politinės kampanijos dalyvių patirtas reklamos bei su politine kompanija susijusių renginių išlaidas (taip pat panaudojant gautą paramą tokių renginių organizavimui), priskiriama ne pagal paskirtį panaudotai paramai.

2. Kai gauta parama perduodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas .

Jeigu pelno nesiekiantis vienetas (PNV) gautą paramą (lėšas ar turtą) perduoda kaip įnašą kitam vienetui, kurio dalyvis yra tas PNV arba jis tokiu dalyviu taptų perdavęs gautą paramą, tai gauta parama laikoma ne pagal paskirtį panaudota parama. Punkto nuostata reiškia, kad gauta parama negali būti naudojama investicinėje veikloje (steigiant vienetus, įsigyjant veikiančių vienetų akcijas).

3. Parama panaudojama ne visuomenei naudingiems tikslams, o privatiems poreikiams tenkinti.

Mokestinei bazei gali būti priskirta parama, panaudota ne įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, o privatiems interesams tenkinti.

Teisės aktai
LRS  ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS
LRS  LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS, 10 str.
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMAS