« Grįžti

Kaip apmokestinamas žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų pelnas ?

Atnaujinimo data: 2015-03-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.23] Kooperatinių bendrovių ir kitų ž.ū. veiklą vykdančių...
Registracijos numeris   KD-6628

Žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per mokestinį laikotarpį sudaro daugiau kaip 50 proc. jų pajamų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taip:

2009 metų mokestinio  laikotarpio pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą,

- apmokestinant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelną – 5 proc. mokesčio tarifas arba gali taikyti PMĮ 5 str. 2 d. nustatytą tarifą, t. y. apmokestinti apmokestinamąjį pelną 5 proc. mokesčio tarifu vienetai gali tuo atveju, jei :

1) vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių ;

2) mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 300 000 Eur ( iki 2014-12-31 – 1 mln. litų (ne didesnis kaip 500 tūkst. litų – apskaičiuojant 2010–2011 m. mokestinių laikotarpių pelno mokestį) 

Ši nuostata negali būti taikoma vienetams, kurie išvardinti PMĮ 5 str. 3 d.:

- vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų;

- vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų.

Tuo atveju, kai žemės ūkio veiklą vykdančio vieneto mokestinio laikotarpio pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro mažiau kaip 50 proc. jo pajamų, tai tokiems vienetams taikoma bendra apmokestinamojo pelno apmokestinimo taisyklė, t. y. pagal PMĮ 5 str. 1 d. 1 punkto pakeitimą, tokių vienetų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 proc. (2009 mokestiniais metais 20 proc.) pelno mokesčio tarifą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 1 d.- 3 d.