« Grįžti

Kokios pajamos priskiriamos pajamoms iš žemės ūkio veiklos?

Atnaujinimo data: 2015-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.23] Kooperatinių bendrovių ir kitų ž.ū. veiklą vykdančių...
Registracijos numeris   KD-5092

 

Žemės ūkio veiklai yra priskiriama:

1) žemės ūkio produktų pagaminimas ir apdorojimas,

2) savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas,

3) maisto produktų gamyba iš savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų pardavimas,

4) paslaugos žemės ūkiui:

pagal Finansų ministro 2010-12-31 įsakymą Nr. 1K-414 "Dėl Paslaugų žemės ūkiui, iš kurių gautos pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, sąrašo patvirtinimo" (taikoma deklaruojant 2011 metų mokestinio laikotarpio pelną),

pagal LR Vyriausybės 2012-01-25 nutarimą Nr. 76 „Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo" (taikoma deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelną),

5)  tiesioginės ar kompensacinės išmokos, tuo atveju, kai šios išmokos gaunamos palaikyti žemės ūkio veiklos vienetų pajamų lygiui ar kompensuoti pajamų netekimą,

6) kompensacijos pagal Europos Sąjungos finansinės paramos Lietuvos Respublikos programas už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą pajamų netekimui kompensuoti ar pajamų lygiui palaikyti, jei žemės ūkio veiklos vienetų vykdoma žvejyba pagal Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymą.

LRS  LR finansų ministro 2010-12-31 įsakymas Nr. 1K-414, „DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI, IŠ KURIŲ GAUTOS PAJAMOS LAIKOMOS PAJAMOMIS IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LR Vyriausybės 2012-01-25 nutarimas Nr. 76 "DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠO PATVIRTINIMO"