« Grįžti

Kokios pelno mokesčio lengvatos numatomos vienetams (kooperatinėms bendrovėms, žemės ūkio bendrovėms), vykdantiems investicinį projektą?

Atnaujinimo data: 2017-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.10.23] Kooperatinių bendrovių ir kitų ž.ū. veiklą vykdančių...
Registracijos numeris   KD-6629

Nuo 2018-01-01

Už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 procentų.

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2023 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Iki 2017-12-31 kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams gali būti taikoma PMĮ 46¹ straipsnyje nustatyta lengvata investicijoms į naujas technologijas, t. y. vykdantiems investicinį projektą už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažinamas iki 50 proc.

Šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos į vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius. Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2018 metų mokestinius laikotarpius patirtomis investicinio projekto išlaidomis. Tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas negalėtų būti sumažintas daugiau kaip 50 proc.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 46-1 str. 2, 4 d.