« Grįžti

Kuriuo tarifu apmokestinamos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) apmokestinamosios pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-03-14
Ši informacija skelbiama:
[1.10.23] Kooperatinių bendrovių ir kitų ž.ū. veiklą vykdančių...
Registracijos numeris   KD-6469

Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį , vienetų, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Pagal GPMĮ 2 str. 33 dalį, pajamomis iš žemės ūkio veiklos laikomos pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str.6 d.
LRS  GPMĮ 2 str. 33 d.