« Grįžti

Ar visa PM suma, sumokėta užsienio valstybėje, gali būti atskaitoma iš Lietuvos Respublikoje mokėtino pelno mokesčio?

Atnaujinimo data: 2010-09-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.1] Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių užsienio valstybėse...
Registracijos numeris   KD-5923

Jeigu nuo užsienio valstybėje gautų pajamų PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuota pelno mokesčio suma yra mažesnė negu pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo tų pajamų užsienio valstybėje, tai atskaitoma tik PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuota pelno mokesčio suma.

Atskaitymui nepanaudotas skirtumas tarp Lietuvos vieneto užsienio valstybėje sumokėtų mokesčių sumos ir Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio sumos dalies, tenkančios jo toje užsienio valstybėje gautoms ir/ar uždirbtoms pajamoms, į kitą mokestinį laikotarpį nekeliamas, t. y. jis negali būti atskaitomas iš Lietuvos vieneto kito mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos

Prisegti failai:
atskaitymo metodo schema.doc

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 2 d.