« Grįžti

Kada leidžiama ir kada neleidžiama atskaityti užsienio valstybėje sumokėtą pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5925

Leidžiama atskaityti:

  • Vadovaujantis PMĮ 55 straipsnio nustatyta tvarka iš apskaičiuotos pelno mokesčio sumos galima atskaityti užsienyje sumokėtą pelno mokestį tik tuo atveju, jeigu yra išduoti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, jeigu PMĮ 55 str. nenustato kitaip.
  • Jeigu Lietuvos vienetas gavęs apmokestintus dividendus iš užsienio vieneto turi apmokestinti juos ir Lietuvoje, tai  vadovaujantis PMĮ 55 str. nuostatomis gali susimažinti mokėtiną pelno mokestį Lietuvoje (nuo 2009-01-01).

Neleidžiama atskaityti

  • Neleidžiama perkelti į kitus mokestinius metus skirtumo, susidariusio tarp Lietuvos vieneto užsienio valstybėje sumokėtų mokesčių sumos ir Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio sumos dalies, tenkančios jo toje užsienio valstybėje gautoms ir/ar uždirbtoms pajamoms, t.y. neatskaitytas mokestis negali būti atskaitomas iš Lietuvos vieneto kito mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos.
  • Nuo 2010-01-01 Lietuvos vienetas negali atskaityti pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumos, sumokėtos nuo per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 5 d.