« Grįžti

Kada turi būti pateikiami dokumentai, apie užsienio valstybėje gautas pajamas ir sumokėtą pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2010-09-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.1] Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių užsienio valstybėse...
Registracijos numeris   KD-5928

Lietuvos vienetas, gavęs užsienio valstybėje pajamų ir atskaitęs nuo tų pajamų užsienio valstybėje sumokėto mokesčio sumą, privalo, kartu su metine pelno mokesčio deklaracija PLN204, pateikti užsienio mokesčio administratoriaus patvirtinto dokumento originalą. Toks dokumentas turi būti pateikiamas kartu su jo vertimu į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo parašu ir spaudu. Vienetas pasilieka šių dokumentų kopijas, pažymėtas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos spaudu, patvirtinančiu dokumentų gavimą, bei šiuos dokumentus priėmusio atsakingo darbuotojo parašu.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 5 d.