« Grįžti

Kada užsienio vienetas laikomas veikiančiu per nuolatinę buveinę?

Atnaujinimo data: 2010-03-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.3] Užsienio vienetų per nuolatines buveines Lietuvoje...
Registracijos numeris   KD-5949

Užsienio vienetas laikomas veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu jis Lietuvos Respublikoje:

nuolat vykdo veiklą; (Užsienio vienetas laikomas nuolat veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, jeigu jo veikla atitinka tokius du kriterijus: nėra laikina veikla ir yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas);

arba vykdo savo veiklą per priklausomą atstovą (agentą);

arba naudoja statybos teritoriją, statybos, surinkimo ar įrangos objektą;

arba gamtos išteklių tyrimui ar gavybai naudoja įrangą arba konstrukciją, įskaitant tam naudojamus gręžinius arba laivus.

Finansų ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 54 „Dėl Užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir Užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo" patvirtintas užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimas, patvirtinti užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijai.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 22 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-27 įsakymas Nr. 54 „DĖL UŽSIENIO VIENETO VEIKLOS NUOLATINUMO APIBRĖŽIMO IR UŽSIENIO VIENETO ATSTOVO (AGENTO) STATUSO PRIKLAUSOMUMO AR NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO"