« Grįžti

Kokia valiuta skaičiuojamas užsienio nuolatinės buveinės pelnas?

Atnaujinimo data: 2015-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.3] Užsienio vienetų per nuolatines buveines Lietuvoje...
Registracijos numeris   KD-5961

Nuo 2015-01-01

Apskaičiuotos ir, skaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, atimamos užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos tiesiogiai su ta nuolatine buveine susijusios sąnaudos turi būti nurodomos eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą

Iki 2014-12-31

- litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba

- pagal Lietuvos banko paskutinei mokestinio laikotarpio dienai nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį arba,

- jeigu užsienio vienetas kiekvieną mėnesį išrašo dokumentus apie jo paties faktiškai patirtas tiesiogiai su ta nuolatine buveine susijusias sąnaudas, tai tokios sąnaudos gali būti nurodomos litais pagal Lietuvos banko paskutinei atitinkamo mėnesio dienai nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 2 d.