« Grįžti

Kuriais atvejais nuolatinės buveinės turėtos sąnaudos skaičiuojant apmokestinamąjį pelną neatimamos?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.3] Užsienio vienetų per nuolatines buveines Lietuvoje...
Registracijos numeris   KD-5960

I. Skaičiuojant nuolatinės buveinės pelną, iš jos uždirbtų pajamų negali būti atimamos sąnaudos, kurios yra:

1) PMĮ 31 str. nustatyti neleidžiami atskaitymai;

2) užsienio vieneto faktiškai patirtos sąnaudos, susijusios su jo nuolatinės buveinės valdymu (sprendimų dėl užsienio vieneto veiklos priėmimu). Tai sąnaudos, susijusios su sprendimų dėl bendros viso užsienio vieneto veiklos, o ne konkrečios veiklos per nuolatinę buveinę, priėmimu, pvz., atlyginimai, mokami direktorių valdybos nariams;

3) palūkanos, kurias nuolatinė buveinė moka savo užsienio vienetui (kadangi užsienio vienetas ir jo nuolatinė buveinė yra tas pats juridinis asmuo);

Ši nuostata netaikoma, jeigu užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, yra kredito įstaiga ir palūkanos mokamos už to užsienio vieneto (kredito įstaigos) kapitalo naudojimą nuolatinės buveinės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, ir tokios palūkanos yra apmokestintos prie pajamų šaltinio.

4) autorinis atlyginimas (įskaitant atlyginimą už suteiktas gretutines teises), kurį nuolatinė buveinė moka savo užsienio vienetui, jeigu jis pats yra tokio atlyginimo galutinis gavėjas, t. y., jeigu tam užsienio vienetui priklauso autorių ar gretutinės teisės; 

5) atlyginimas už suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, frančize, kurį nuolatinė buveinė moka savo užsienio vienetui, jeigu jis pats yra tokio atlyginimo galutinis gavėjas, t. y., jeigu tas užsienio vienetas yra pramoninės nuosavybės objekto ar frančizės savininkas;

6) atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį, kurį nuolatinė buveinė moka savo užsienio vienetui, jeigu jis pats yra tokio atlyginimo galutinis gavėjas, t. y., jeigu tokią informaciją savo nuolatinei buveinei suteikė pats užsienio vienetas;

7) kompensacija už autorinių ar gretutinių teisių pažeidimą, kurią nuolatinė buveinė moka savo užsienio vienetui, jeigu jis pats yra tokios kompensacijos galutinis gavėjas, t. y., jeigu nuolatinė buveinė moka kompensaciją už pažeistas jos užsienio vienetui priklausančias autorių ar gretutines teises.

II. Skaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos atimamos tik turint sąnaudas pagrindžiančius dokumentus:

- užsienio vieneto metinės finansinės atskaitomybės (arba panašios atskaitomybės, kaip tai numatyta pagal tos užsienio valstybės įstatymus), patvirtintos vieneto vadovo ir finansininko arba jų įgaliotų asmenų, kopija,

- skirstomųjų sąnaudų detalizuotas sąrašas,

- sąnaudų paskirstymo apskaičiavimas.

Mokesčių administratoriui paprašius, turi būti pateikiamas ir šių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą bei jų originalai.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 2 d.