« Grįžti

Kuris mokesčio tarifas taikomas užsienio vieneto nuolatinėms buveinėms Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2015-03-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.3] Užsienio vienetų per nuolatines buveines Lietuvoje...
Registracijos numeris   KD-5951

Pagal PMĮ nustatytas taisykles apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu.

Apskaičiuojant užsienio vienetų, vykdančių veiklą per nuolatines buveines, apmokestinamąjį pelną, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkos ir nuolatinės buveinės pirmo ir paskutinio mokestinių laikotarpių nustatymo tvarkos patvirtinimo".

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 1 d.
LRS  LRV 2002-03-05 nutarimas Nr. 321, „DĖL ATSKAITYMŲ, SUSIJUSIŲ SU PAJAMŲ UŽDIRBIMU PER NUOLATINES BUVEINES, NUSTATYMO TVARKOS IR NUOLATINĖS BUVEINĖS PIRMO IR PASKUTINIO MOKESTINIŲ LAIKOTARPIŲ NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO"