« Grįžti

Koks yra pelno mokesčio mokestinis laikotarpis?

Atnaujinimo data: 2013-09-20
Ši informacija skelbiama:
[1.10.5] Mokestinis laikotarpis (6 str.)
Registracijos numeris   KD-5121

Lietuvos vienetų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka mokesčio mokėtojo prašymu ir atsižvelgdamas į jo veiklos ypatybes vietos mokesčio administratorius gali nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį, negu nurodyta PMĮ 6 str. 1 d., su sąlyga, kad tas mokestinis laikotarpis bus lygus 12 mėnesių.

Toks mokestinis laikotarpis gali būti keičiamas tik dėl objektyvių priežasčių, gavus vietos mokesčio administratoriaus leidimą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 6 str. 1-2 d..
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-01-31 įsakymas Nr. 28, „DĖL MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO, ATSIŽVELGIANT Į APMOKESTINAMŲJŲ VIENETŲ VEIKLOS YPATYBES"