Vienetų, norinčių pakeisti mokestinį laikotarpį, prašymo pateikimo tvarka.

Atnaujinimo data: 2015-04-01
Registracijos numeris   KD-5122 Vienetai turi teisę kreiptis į VMI prie FM su laisvos formos prašymu nustatyti kitokį mokestinį...

Kaip nustatomas nuolatinės buveinės pirmas ir paskutinis mokestinis laikotarpis?

Atnaujinimo data: 2013-09-20
Registracijos numeris   KD-5129 Nuolatinės buveinės pirmas mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, kuriais ji buvo arba turėjo...

Kaip skaičiuojamas mokestinis laikotarpis, jeigu veikla faktiškai vykdoma trumpiau kaip 12 mėnesių?

Atnaujinimo data: 2013-09-20
Registracijos numeris   KD-5125 Jeigu vienetas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikoje ir veiklą vykdė trumpiau kaip 12 mėnesių ,...

Koks yra pelno mokesčio mokestinis laikotarpis?

Atnaujinimo data: 2013-09-20
Registracijos numeris   KD-5121 Lietuvos vienetų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai . Centrinio mokesčio...

Kada prasideda / pasibaigia pirmas mokestinis laikotarpis ir kas laikoma paskutiniu mokestiniu laikotarpiu?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Registracijos numeris   KD-5124 Lietuvos vieneto pirmas mokestinis laikotarpis prasideda nuo to vieneto įregistravimo Lietuvos...